REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO:  Shop.cornetdesign.eu


Właścicielem sklepu  shop.cornetdesign.eu jest:
Drukarnia Dem Druk, pieczątki, reklama – Emilia Drygowska
ul. Reymonta 2
68-300 Lubsko
NIP 928-115-38-16

artur.k@cornetdesign.eu
shop@cornetdesign.eu

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ


1.Zamówienie może złożyć każda pełnoletnia osoba fizyczna , która jest zameldowana na pobyt stały lub tymczasowy na terenie UE, spółka osobowa lub osoba prawna posiadająca siedzibę na terenie UE.
2.Sklep może odmówić realizacji zamówienia, jeśli dane klienta są niepełne, nieprawidłowe, nie można nawiązać kontaktu z klientem, jego adres e-mail jest nieprawidłowy.
3.Przedmiotem sprzedaży są wszystkie produkty przedstawione w sklepie .Lista produktów wraz z cenami nie są ofertą a jedynie zaproszeniem do składania ofert ( w myśl art.71 Kodeksu Cywilnego ). Ceny mogą w każdej chwili ulec zmianie, o czym klient zostanie niezwłocznie poinformowany.
4.Oferta sklepu nie jest oferta magazynową – zamówienie realizowane jest po dostarczeniu projektu graficznego lub akceptacji projektu zleconego.
5.1. Klient akceptując Regulamin ,wyraża zgodę na otrzymywanie informacji pocztą elektroniczną zgodne z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.(Dz.U. Nr 144 z 2002 r. poz.1204)
6. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści dostarczonych do druku prac oraz projektów wykonywanych na jego zlecenie i w tym także za wszelkie naruszenia praw autorskich i innych praw osób trzecich.
7.Klient zobowiązuje się do szczegółowej analizy projektów wykonywanych na jego zlecenie pod kątem merytorycznym jak i stylistycznym oraz ortograficznym.
8. Klient zobowiązuje się do zapłaty za wykonaną usługę należną kwotę według. cennika lub indywidualnej wyceny na podstawie wystawionej faktury VAT oraz upoważnia firmę Dem Druk do jej wystawienia bez podpisów zleceniodawcy, co jest zgodne z nową ustawą o podatku VAT.


PRZYGOTOWANIE MATARIAŁÓW DO DRUKU
1.Drukarnia wymaga dostarczenia pliku przygotowanego do druku wg poniższej specyfikacji
2.Materiał powinien być przesłany najlepiej w formacie PDF, AI, CDR, PSD, TIFF, JPG.
3.Wszystkie teksty należy zamienić na krzywe. Mapy bitowe powinny być zapisane w kolorystyce CMYK o rozdzielczości 300dpi.
4.Drukarnia zastrzega możliwość wprowadzenia korekt bez ingerencji w projekt (np. odsunięcie tekstu od linii cięcia, wprowadzenie sztucznych nadlewek itp.).
5.W przypadku osadzenia w projekcie obiektów RGB kolorystyka wydruku może odbiegać od podglądu ekranowego.
6.Czarne teksty powinny być zdefiniowane jako 100% K.
7.Analiza przesłanego pliku przez drukarnie  polega na otwarciu pliku oraz sprawdzeniu prawidłowości przygotowania projektu w stosunku do linii cięcia. Jakość map bitowych oraz tekst znajdujący się w projekcie nie podlegają sprawdzeniu.
8.Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe przygotowanie plików do druku. Prace drukowane są w takiej postaci, w jakiej zostały dostarczone do druku.
9.Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające w czasie exportu otwartych projektów do formatu PDF.

REALIZACJA
1.Po złożeniu zamówienia dostaniecie Państwo automatycznie potwierdzenie e-mailem, o dotarciu Państwa zamówienia.
2.W kolejnym liście otrzymacie Państwo automatyczną informację na temat: szczegółów zamówienia, ceny, warunków dostawy, nr zamówienia którym będą mogli posługiwać się Państwo w dalszej korespondencji. Jeśli będą niejasności odnośnie zamówienia, obsługa sklepu poinformuje o tym klienta w oddzielnej wiadomości.
3.Termin realizacji dla większości produktów w zależności od zamówionego rodzaju druku wynosi od 5 do 14 dni roboczych W wyjątkowych sytuacjach termin dostawy zostanie określony indywidualnie.
4.Formy płatności: PRZEDPŁATA
5.Towar wysyłany jest po zaksięgowaniu środków na koncie oraz realizacji wykonania zamówienia. Nie ma konieczności wysyłania potwierdzenia przelewu - czekamy aż wpłata zostanie zaksięgowana na naszym koncie.
6.W wypadku braku przedpłaty w pełnej wysokości zamówienia w terminie 7 dni od daty akceptacji zamówienia umowa ulega rozwiązaniu. Termin dostawy towaru liczony jest od dnia wpływu PRZEDPŁATY na konto sklepu 63 1020 5460 0000 5102 0004 1137
7.W przypadku zmian w zamówieniu dokonywanych przez kupującego, termin realizacji jest liczony od dnia ostatniej modyfikacji.
8.Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas realizacji zamówienia. Jest to czas. Który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania zamówionych towarów ze Sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze.

WYSYŁKA
1.Koszty przesyłki doliczane są w czasie składania zamówienia.
2.Koszty przesyłki ponosi kupujący
3.Zamawiane produkty są dostarczane do klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS lub OPEK, Istnieje również możliwość dostarczenia produktów transportem należącym do drukarni, wymaga to konsultacji telefonicznej z naszą firmą.
4.Adresem dostawy jest adres wskazany przez klienta podczas procedury rejestracji. Jeżeli adres wysyłki zamawiający chce zmienić należy powiadomić naszą firmę telefonicznie
5.Na życzenie klienta możemy przesłać materiały dowolną firmą kurierską a koszty przesyłki pokrywa sam zamawiający.
.
FORMY PŁATNOŚCI
1.Zapłata gotówką przy odbiorze w siedzibie firmy
2.Przelew PRZEDPŁATA na konto: 63 1020 5460 0000 5102 0004 1137 (w dyspozycji wpłaty proszę podać nr zamówienia)

RABATY
1.Rabaty udzielane są indywidualnie.

REKLAMACJE
1.Zamawiający jest zobowiązany każdorazowo do sprawdzenia otrzymanych materiałów. W przypadku jakichkolwiek niezgodności powinien niezwłocznie ( nie później niż 2 dni po odebraniu przesyłki ) powiadomić wykonawcę pisemnie ( listem poleconym, faksem, pocztą e-mail ). Wysyłając wiadomością e-mail z reklamacją, zamawiający powinien zażądać potwierdzenia wiadomości.
2. Klient oświadcza, że zdaje sobie sprawę z ograniczeń jakie narzuca druk offsetowy i akceptuje ich konsekwencje, w tym różnice kolorystyczne jakie mogą wystąpić w stosunku do obrazu obserwowanego na monitorze lub druku tej samej pracy na różnych maszynach. Różnice takie nie podlegają reklamacji.
3.Prace w formie pliku elektronicznego drukowane są w postaci w jakiej zostały dostarczone przez klienta. Drukarnia nie ma obowiązku sprawdzania, wprowadzania poprawek i modyfikacji.
4.Jeśli powodem reklamacji są różnice w kolorze w stosunku do oczekiwań - warunkiem dochodzenia reklamacji jest dostarczenie przed drukiem wzorca wykonanego techniką analogową.
5. Reklamacje dotyczące jakości druku w przypadku jeśli nie zostanie przesłane 100% reklamowanego nakładu, będą rozpatrywane negatywnie.
6.Drukarnia Dem Druk dąży do polubownego załatwiania reklamacji w każdym przypadku.
7.Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania reklamowanego nakładu.
8. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji drukarnia poinformuje klienta o sposobie jej rozwiązania.
9. W przypadku uznania reklamacji reklamowanego nakładu zwrot nie może przekroczyć wartości fakturowanej.
10. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Klient poniesie koszty dostarczenia oraz ponownego wysłania reklamowanego towaru.
11. Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą być zgłoszone w momencie odbioru towarów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Firma zastrzega sobie prawo do:
zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia,
wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego,
wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego,
przeprowadzania, zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu internetowego
realizacji dużych zamówień w osobnych partiach.      ŻYCZYMY UDANYCH ZAKUPÓW
Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.